En aquest bloc podreu veure el procés de conservació-restauració de l'escultura principal i un dels quadres del Retaule de Sant Josep de la parròquia de Son Servera. La intervenció s'ha fet durant el mes de març 2014 i ara podeu veure els resultats a l'església.
Les restauradores (Marga Massanet i Cecía Servera) vos convidam a participar en el projecte comentant, difonguent en les xarxes socials i compartint amb qui volgueu.

dilluns, 10 de març de 2014


LES ANÀLISIS FÍSICO-QUÍMIQUES

Els restauradors abans de començar a fer feina necessitem estudiar molt bé la peça. Hem de determinar per exemple, quins són els materials emprats, les tècniques artístiques o el sistema constructiu. A més hem d'observar les degradacions, determinar les causes i establir la gravetat i extensió de les mateixes.
Aquest pas és important per poder fer una proposta d’intervenció a mida de la peça, que s’ajusti a les seves necessitats específiques, perquè cada obra és única. Amb la informació recollida podrem fer una restauració crítica i conscient.

Per a que l’examen sigui el més detallat i complet possible fem ús d’una sèrie de recursos com la llum ultraviolada (UV), els raigs infrarojos (IR), les estratigrafies (mostres del material al microscopi), els raigs X, la llum rasant, etc. Amb cada una d’aquestes tècniques podem veure aspectes diferents de l’obra (antics repintats, dibuixos amagats, correccions de l'artista, sistemes de muntatge, etc), cosa que ens aporta una gran varietat d'informació.

Fent clic en aquest enllaç podreu veure una obra analitzada amb múltiples tècniques. Els resultats són sorprenents! Museo Thyssen-Bornemisza 


Nosaltres hem observat les obres amb llum UV i llum rasant; mireu el resultat: 

Llum rasant: Es veuen les irregularitats de la tela, les deformacions o els elements que es depositen damunt la superfície com pols o esquitxos de cera.
Fotografía macro amb llum rasant: pols i gotes de cera per tota la superfície.

Mà del Sant vista amb llum naturalAmb la llum UV podem veure repintats i la presència de varis materials, perquè cada un d'ells té una fluorescència diferent sota aquesta llum. 


Es veuen els diferents estrats i materials de l'obra. Mostra de la policromia i el daurat del vestit de Sant Josep.


 Una llacuna de la capa pictòrica en la policromia rosada del cos de l'Infant.