En aquest bloc podreu veure el procés de conservació-restauració de l'escultura principal i un dels quadres del Retaule de Sant Josep de la parròquia de Son Servera. La intervenció s'ha fet durant el mes de març 2014 i ara podeu veure els resultats a l'església.
Les restauradores (Marga Massanet i Cecía Servera) vos convidam a participar en el projecte comentant, difonguent en les xarxes socials i compartint amb qui volgueu.

IMATGES ABANS DE LA INTERVENCIÓ

Imatge general de l'escultura
Imatge de tres quarts de l'escultura
Detall del cap del sant amb una esquerda.
Detall de la cara de Jesús Infant
Detall del cos de la figura de Jesús. Brutícia adherida.
Detall de la mà del sant amb que aguanta el
bastonet típic de la seva iconografia. El dit està romput.

Detall de la base de l'escultura en que es detecta un greu atac de xilòfags. S'ha perdut la motllura decorativa.

Detall del daurat i la policromia, treballada amb la tècnica de l'estofat. Molta policromia s'ha perdut.

Escultura; part posterior amb esquerdes i pèrdues.

Escultura; part posterior no daurada.
Les tres pintures de la predel·la del retaule. De moment restaurem la que representa la Sagrada Família. Les pintures estàn en un mal estat de conservació.