En aquest bloc podreu veure el procés de conservació-restauració de l'escultura principal i un dels quadres del Retaule de Sant Josep de la parròquia de Son Servera. La intervenció s'ha fet durant el mes de març 2014 i ara podeu veure els resultats a l'església.
Les restauradores (Marga Massanet i Cecía Servera) vos convidam a participar en el projecte comentant, difonguent en les xarxes socials i compartint amb qui volgueu.

divendres, 7 de març de 2014

NETEJA DE LA CAPA PICTÒRICA I ELS DAURATS.

Les carnacions de Sant Josep i Jesús Infant presenten un estrat de brutícia molt adherida i dura de la qual es desconeix la composició. Aquesta capa no deixa apreciar els colors ni la dimensió estètica de l’obra, per això decidim eliminar-la.

En els daurats hi ha un vernís vermellós aplicat de manera molt poc homogènia. Aquest vernís és mat i oculta la lluentor natural del daurat. Com que es tracta d’un element posterior a l’original i altera la lectura de l’obra hem decidir retirar-lo.

Abans de començar la neteja els restauradors fem el nomenat “Test de Cremonesi”, consistent en l’ús de tres dissolvents (ligroina, acetona i etanol) en 24 combinacions, i útil per dissoldre vernissos resinosos. Les mescles van de la més “lleugera” a la més “forta”.   
Si aquest test no funciona vol dir que no ens trobem davant un vernís i es fan altres proves amb sistemes aquosos i emulsions (potenciats amb tensioactius, àcids o bases lleugers, etc).  

El test ha funcionat en el daurat i les emulsions en les carnacions.

Tots aquests líquids usats en la neteja els “gelifiquem”, es a dir, els mesclem amb un producte que els fa tornar espessos, com gels, i els apliquem damunt un paper japonès. D’aquesta manera controlem millor l’acció del dissolvent sobre l’objecte i gràcies al paper resulta més fàcil retirar qualsevol resta, que esbandim amb cura, de lo contrari podria continuar la seva acció de neteja fent malbé la peça.


Mesurem el ph de tots el productes, que ha de situar-se entre 3 i 9  (en una escala de 14), de lo contrari podria resultar perillós per l’obra.

Neteja de la capa pictòrica.

Neteja de la capa pictòrica; mig rostre del Sant Josep està net.

Test de Cremonesi; es veu com el test es fa més efectiu a partir de la mescla nº13.