En aquest bloc podreu veure el procés de conservació-restauració de l'escultura principal i un dels quadres del Retaule de Sant Josep de la parròquia de Son Servera. La intervenció s'ha fet durant el mes de març 2014 i ara podeu veure els resultats a l'església.
Les restauradores (Marga Massanet i Cecía Servera) vos convidam a participar en el projecte comentant, difonguent en les xarxes socials i compartint amb qui volgueu.

dimecres, 5 de març de 2014

QUI VA PAGAR LES CORONES DE SANT JOSEP I JESÚS INFANT?

Una vegada hem tengut les obres al nostre "taller" improvitzat hem començat a mirar detingudament l'escultura per a realitzar el que s'anomena: examen organolèptic. En aquest examen detallam l'estat de conservació de les peces, totes les degradacions i les seves causes per a poder establir un pla de intervenció. Això ja ho fem a l'hora de fer el pressupost, però de vegades se'ns poden escapar coses o no disposem del temps suficient, per això abans de començar convé realitzar-lo de dalt a baix una altra vegada. 

Durant aquest procés hem desmuntat les corones dels dos personatges per a inspeccionar-les per separat i hem trobat una altra sorpresa semblant a la primera inscripció que trobàrem en el desmuntatge. Aquesta vegada es tracta dels noms dels homes que pagaren aquestes corones escrits en català antic. No sabem si aquests elements són els originals, ja que no en tenim constància escrita. No obstant, aquestes corones podrien ser posteriors a la realització de la talla per dues raons. La primera és que els caps presenten varis forats a part dels que servien per insertar aquestes, és a dir, que ara aquests forats no tenen cap funció. La segona és que l'època de realització d'aquesta talla (principis del segle XVIII) el més comú era que les corones de les imatges fossin també de fusta policromada i daurada, igual que l'esculura; i no de metall com les que ens hem trobat. 

Aquí teniu unes imatges. Per cert, els noms dels donants apareixen en les dues corones i aquests foren: Antoni Servera, Jaume Serra i Jaume Servera. En el cas de la de Sant Josep apareixen a la part de davant i a la de Jesús a la part de darrera precedits de la frase: "es la corona de..."